Marraskuussa 2017 järjestetyssä visiotyöpajassa rasteilla annettiin tehtäväksi pohtia Himoksen alueen tulevaisuuden matkailijoita, majoituskapasiteettia, liikkumista ja saavutettavuutta sekä tulevaisuuden palvelutarjontaa. Visiotyöpajassa nousi erityisesti esiin Himoksen kehittäminen luonto- ja aktiviteettimatkailukohteena.

RASTI I. HIMOKSEN IMAGO JA MARKKINOINTI

Nordic Marketingin johdolla mietittiin Himoksen tulevia kohderyhmiä ja millaisia keinoja markkinointiin löytyy. Tulevaisuuden matkailijoita mietittäessä kysyttiin mm: Haluavatko alueen toimijat panostaa kotimaahan, hakea kasvua kv -markkinoilta, suunnata alueen markkinointia luontomatkailijoille vai mahdollisesti aktiviteeteista kiinnostuneille. Esiin nousi vahva usko kv-matkailun kasvuun alueella: potentiaalisina kohderyhminä mainittiin jo alueelle entuudestaan tutut Venäjä, Viro sekä Alankomaat. Uusina tulevaisuuden kohderyhminä pohdittiin mm. Japanin, Kiinan sekä Aasian mahdollisuuksia. Himoksella nähtiin toimijoiden keskuudessa eniten potentiaalia luonto- sekä aktiviteettimatkailukohteena, myös hyvinvointi- ja terveysmatkailu sekä tapahtumat nousivat esiin ehdotuksissa. Lapsiperheet, seniorit, leirikoulut, veneilijät sekä yritysasiakkaat koettiin potentiaalisina alueen tulevaisuuden kannalta.

RASTI II. MAJOITUSKAPASITEETIN TULEVAISUUS

Studio Puiston johdolla ideoitiin mitä ja millaista rakennettua ympäristöä toimijat visioivat, kuka on erityisesti kohderyhmänä ja ketkä voisivat viedä Himoksen kehitystä eteenpäin. Ideoita esitettiin valitsemalla kolme kuvaa, jotka visualisoivat alueen tulevaa ilmettä sekä kirjoittamalla idea, käyttäjät ja tiimi. Työskentelytavalla haluttiin ymmärtää potentiaalisia tulevia käyttäjäryhmiä sekä luoda tavoitteita rakennetulle ympäristölle. Alueen vahvuudeksi koettiin erityisesti luonto ja mahdollisuus hyödyntää sitä hyvinvointimatkailuun. Toisaalta Himos on profiloitunut myös tapahtumapaikkana. Näiden kahden osiltaan vastakkaisen matkailukonseptin koettiin toimivan pääosin hyvin rinnakkain. Toimintojen kasvaessa on kuitenkin haasteita, joihin tulee varautua rakentamisessa ja markkinoinnissa.

Kuvissa nousi erityisesti luonnollinen ja rakennettu luonto, puurakentaminen ja elämykselliset majoitusratkaisut. Muita painottuneita aiheita olivat hyvin toteutettu tunnelmaa luova valaistus ja vilkas kylämäinen keskus tapahtumille.

RASTI III. LIIKKUMINEN ALUEELLE JA ALUEELLA

Sweco ympäristön johdolla pohdittiin Himoksen saavutettavuutta, alueella liikkumista sekä alueen palveluja ja aktiviteetteja. Saavutettavuutta ja liikkumista alueella pohdittaessa saavutettavuuden helppous ja vaivattomuus olivat avainasemassa. Vuonna 2035 tarjolla olisi Himos-lippu, joka helpottaisi alueelle tuloa ja alueella liikkumista. Ajatuksena on, että yhdellä lipputuotteella hoituisi alueelle saapuminen, alueella liikkuminen ja alueelta poistuminen. Tulevaisuudessa Vt 9 liittymä olisi turvallinen ja Himoksen portti toivottaisi matkailijan tervetulleeksi Himokselle. Alueella olisi helppo kulkea älybussilla, joka palvelisi käyttäjiään kellonajasta riippumatta. Kävely ja pyöräilyreitit olisivat valaistuja ja esteettömiä. Lisäksi tarjolla olisi asfaltoituja reittejä rullahiihtoon sekä luonnonmukaisia metsäpolkuja ja luontoreittejä jne. Älybussien lisäksi matkailukeskuksen alueella liikuttaisiin pääasiassa pyörillä, jotka olisivat osa Himoksen matkailupyöräverkostoa (vrt. Helsingin kaupunkipyörät).

RASTI IV. AKTIVITEETIT JA PALVELUT

Himoksella toivottiin panostettavan aktiviteettipalveluihin, joissa jokaiselle löytyisi jotain. Olisi tarjolla perheliikuntapaikkoja, ryhmäliikuntamahdollisuuksia, mahdollisuus nauttia luonnosta kuntoportailla tai mennä maanalaiseenhalliin pelaamaan jääkiekkoa tai vaikka keilaamaan. Yhdistävänä teemana aktiviteettipalveluissa olisi ympärivuotisuus siten että jokainen aktiviteettipalvelu olisi käytössä kesät talvet. Aktiviteettien vastapainoksi Himokselle kaivattiin hyvinvointipalveluja, kuten kylpylää, erilaisia luontokokemuksia tarjoavia palveluja ja vesistön parempaa hyödyntämistä lisäksi toivottiin kaupallisia palveluja kuten mini Ideaparkia.

Työpajan tulosten perusteella Himos on vuonna 2035 vilkas matkailupalveluiden edelläkävijä, asiakkaitaan monipuolisesti palveleva, aktiviteettimatkailun lisäksi luonto- ja vesimatkailuun keskittyvä matkailukeskus niin suomalaisille, kuin ulkomaisille matkailijoille.

Kirjoittajat: Sweco Ympäristö Oy, Nordic Marketing & Studio Puisto Arkkitehdit

Himoksen visiotyöpaja

Keskiviikkona 22.11.2017 kokoonnuimme Himoksen kokouskeskus Koululle pitämään Himos Master Plan visiotyöpajaa alueen yrittäjille, Jämsän kaupungin Master Plan työryhmälle sekä kaupungin päättäjille. Kahden ja puolen tunnin työpaja järjestettiin saman sisältöisenä aamulla sekä iltapäivällä. Työpajassa esiteltiin Himos Master Planin…

Lue lisää

Himoksen tulevaisuuskuvat 2035 – III. TAPAHTUMAMAAILMA

III. TAPAHTUMAMAAILMA Vetovoimatekijät: Suuret kansainväliset liikunta- ja kulttuuritapahtumat Erilainen toteutusympäristö Luonnon ja kulttuurin kokeminen tapahtumien yhteydessä Palvelut: Pääpaino tapahtumapalveluissa Tuotteistetut teematapahtumat palveluineen (urheilu, musiikki, ruoka jne.) Majoitus -> viipymä tapahtumien yhteydessä kokous- ja kongressipalvelut Massoille…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Hyvinvointi

Wellness ja Mindfulness on niin nykypäivän isoimmat trendit. Hyvinvointikäsitys on muovautunut passiivisesta hemmottelusta aktiiviseen ja kokonaisvaltaiseen terveyden, henkisen hyvinvoinnin ja kauneuden ylläpitoon. Isot ikäluokat tavoittelevat terveyden ja kunnon ylläpitämistä. Nuoremmat ikäluokat sen sijaan hakevat intensiiviselle…

Lue lisää