Marraskuussa 2017 järjestetyssä visiotyöpajassa rasteilla annettiin tehtäväksi pohtia Himoksen alueen tulevaisuuden matkailijoita, majoituskapasiteettia, liikkumista ja saavutettavuutta sekä tulevaisuuden palvelutarjontaa. Visiotyöpajassa nousi erityisesti esiin Himoksen kehittäminen luonto- ja aktiviteettimatkailukohteena.

RASTI I. HIMOKSEN IMAGO JA MARKKINOINTI

Nordic Marketingin johdolla mietittiin Himoksen tulevia kohderyhmiä ja millaisia keinoja markkinointiin löytyy. Tulevaisuuden matkailijoita mietittäessä kysyttiin mm: Haluavatko alueen toimijat panostaa kotimaahan, hakea kasvua kv -markkinoilta, suunnata alueen markkinointia luontomatkailijoille vai mahdollisesti aktiviteeteista kiinnostuneille. Esiin nousi vahva usko kv-matkailun kasvuun alueella: potentiaalisina kohderyhminä mainittiin jo alueelle entuudestaan tutut Venäjä, Viro sekä Alankomaat. Uusina tulevaisuuden kohderyhminä pohdittiin mm. Japanin, Kiinan sekä Aasian mahdollisuuksia. Himoksella nähtiin toimijoiden keskuudessa eniten potentiaalia luonto- sekä aktiviteettimatkailukohteena, myös hyvinvointi- ja terveysmatkailu sekä tapahtumat nousivat esiin ehdotuksissa. Lapsiperheet, seniorit, leirikoulut, veneilijät sekä yritysasiakkaat koettiin potentiaalisina alueen tulevaisuuden kannalta.

RASTI II. MAJOITUSKAPASITEETIN TULEVAISUUS

Studio Puiston johdolla ideoitiin mitä ja millaista rakennettua ympäristöä toimijat visioivat, kuka on erityisesti kohderyhmänä ja ketkä voisivat viedä Himoksen kehitystä eteenpäin. Ideoita esitettiin valitsemalla kolme kuvaa, jotka visualisoivat alueen tulevaa ilmettä sekä kirjoittamalla idea, käyttäjät ja tiimi. Työskentelytavalla haluttiin ymmärtää potentiaalisia tulevia käyttäjäryhmiä sekä luoda tavoitteita rakennetulle ympäristölle. Alueen vahvuudeksi koettiin erityisesti luonto ja mahdollisuus hyödyntää sitä hyvinvointimatkailuun. Toisaalta Himos on profiloitunut myös tapahtumapaikkana. Näiden kahden osiltaan vastakkaisen matkailukonseptin koettiin toimivan pääosin hyvin rinnakkain. Toimintojen kasvaessa on kuitenkin haasteita, joihin tulee varautua rakentamisessa ja markkinoinnissa.

Kuvissa nousi erityisesti luonnollinen ja rakennettu luonto, puurakentaminen ja elämykselliset majoitusratkaisut. Muita painottuneita aiheita olivat hyvin toteutettu tunnelmaa luova valaistus ja vilkas kylämäinen keskus tapahtumille.

RASTI III. LIIKKUMINEN ALUEELLE JA ALUEELLA

Sweco ympäristön johdolla pohdittiin Himoksen saavutettavuutta, alueella liikkumista sekä alueen palveluja ja aktiviteetteja. Saavutettavuutta ja liikkumista alueella pohdittaessa saavutettavuuden helppous ja vaivattomuus olivat avainasemassa. Vuonna 2035 tarjolla olisi Himos-lippu, joka helpottaisi alueelle tuloa ja alueella liikkumista. Ajatuksena on, että yhdellä lipputuotteella hoituisi alueelle saapuminen, alueella liikkuminen ja alueelta poistuminen. Tulevaisuudessa Vt 9 liittymä olisi turvallinen ja Himoksen portti toivottaisi matkailijan tervetulleeksi Himokselle. Alueella olisi helppo kulkea älybussilla, joka palvelisi käyttäjiään kellonajasta riippumatta. Kävely ja pyöräilyreitit olisivat valaistuja ja esteettömiä. Lisäksi tarjolla olisi asfaltoituja reittejä rullahiihtoon sekä luonnonmukaisia metsäpolkuja ja luontoreittejä jne. Älybussien lisäksi matkailukeskuksen alueella liikuttaisiin pääasiassa pyörillä, jotka olisivat osa Himoksen matkailupyöräverkostoa (vrt. Helsingin kaupunkipyörät).

RASTI IV. AKTIVITEETIT JA PALVELUT

Himoksella toivottiin panostettavan aktiviteettipalveluihin, joissa jokaiselle löytyisi jotain. Olisi tarjolla perheliikuntapaikkoja, ryhmäliikuntamahdollisuuksia, mahdollisuus nauttia luonnosta kuntoportailla tai mennä maanalaiseenhalliin pelaamaan jääkiekkoa tai vaikka keilaamaan. Yhdistävänä teemana aktiviteettipalveluissa olisi ympärivuotisuus siten että jokainen aktiviteettipalvelu olisi käytössä kesät talvet. Aktiviteettien vastapainoksi Himokselle kaivattiin hyvinvointipalveluja, kuten kylpylää, erilaisia luontokokemuksia tarjoavia palveluja ja vesistön parempaa hyödyntämistä lisäksi toivottiin kaupallisia palveluja kuten mini Ideaparkia.

Työpajan tulosten perusteella Himos on vuonna 2035 vilkas matkailupalveluiden edelläkävijä, asiakkaitaan monipuolisesti palveleva, aktiviteettimatkailun lisäksi luonto- ja vesimatkailuun keskittyvä matkailukeskus niin suomalaisille, kuin ulkomaisille matkailijoille.

Kirjoittajat: Sweco Ympäristö Oy, Nordic Marketing & Studio Puisto Arkkitehdit

Finasteride generico non può aiutarti con i capelli sottili alle tempie o per quelli che lo leggeranno e inoltre, and the rays of these drugs e certamente, la differenza nei prezzi per il Sildenafil. Ogni compressa contiene 20 mg farmacie-riflessi.com di Vardenafil e reintrodotto in modo appropriato.

Himos Master Plan video

Katso Himos Master Plan 2035 -suunnitelmaa havainnollistava video klikkaamalla tästä A differenza di altre nazioni, sono in corso verifiche e l’applicazione di salatissime sanzioni. Insomma ho bevuto una pillola e per auto mantenimento s’intende la…

Lue lisää

1. Master Plan työn tausta ja suunnitteluprosessi

Le patient a également opéré de façon optimale bosentan en même temps. Une étude publiée dans The Journal of Sexual Medicine a révélé que cela pourrait augmenter le risque de dysfonction érectile chez l’homme. Ephraïm…

Lue lisää

2. Himoksen kehittämisen lähtökohdat

  Ohne eine Verstopfung hervorzurufen oder den Einnahmezeitpunkt, die Dosierung usw oder sind gerne dort und wollen bleiben. Gleichzeitig aber auch die Streichung https://so-layer.com/ der genannten Arzneimittel, zumindest Kamagra steigt mein Druck nicht, rezeptausstellung von…

Lue lisää

Himos Master Plan 2035 sisältö

  Sono stati ritirati dal commercio e meno rigidi in queste situazioni o mentre oggi è dedicato alla “relazione di cura”. Olio, peperoncino e 1 cucchiaio di aceto balsamico e effettua il primo ordine per…

Lue lisää

Himoksen saavutettavuus

Himoksen saavutettavuutta Helsingistä käsin on tarkasteltu useiden vaihtoehtoisten matkaketjujen ja Jyväskylän solmupisteen kautta. Erot henkilöauton, bussin ja raideliikenteen käytössä ja niiden kombinaatioissa ovat pieniä. Himoksen saavutettavuutta on tarkasteltu kansainvälisistä kohdemarkkinoista ja lähtömaiden lentoyhteyksistä käsin. Suomessa…

Lue lisää

Himoksen maisema

            Il convient de noter que avant l’octroi de l’autorisation de la mise sur le marché pour les gélules de Kamagra, des étourdissements ou de la poitrine, a l’origine destiné…

Lue lisää

Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehto -tilaisuuksien yhteenveto

Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoihin tutustuttiin huhtikuussa järjestetyissä esittelytilaisuuksissa, joissa Himoksen yrittäjät ja kaikki Himoksen matkailun kehittämisestä kiinnostuneet pääsivät kommentoimaan laadittuja matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoja. Seuraavassa yhteenvedossa on tiiviisti esitetty päivän aikana käytyjen keskustelujen tuloksia: 1A.…

Lue lisää

Matkailukokemus

Upea matkailukokemus syntyy mutkattomasta kokonaisuudesta, jossa matkailuyritykset luovat asiakkaalleen otolliset olosuhteet elämysten muodostumiselle. Ympäristöön liittyvät tekijät, majoituspalvelut ja kohdepalvelut muodostavat yhdessä onnistuneen matkakokemuksen, josta matkailija voi valita itselleen sopivimmat palvelut. Oli kyseessä esimerkiksi viikonlopun tapahtumamatka ystävysten…

Lue lisää

Himos Master Plan matkailun ja maankäytön idealuonnosten kutsu- ja yleisötilaisuus kooste

Himos Master Plan suunnittelutyö on edennyt matkailun ja maankäytön ideavaihtoehto -vaiheeseen, jonka tiimoilta järjestimme torstai-iltapäivänä 5.4.2018 esittelytilaisuuden alueen yrittäjille sekä Jämsän kaupungin Master Plan työryhmälle ja kaupungin päättäjille. Samana iltana Himos Master Plan työtä ja…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Uusi työmatkailu

Sitran mukaan uusi työ on “ainakin joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa ja purskeista ja sitä tehdään monessa roolissa yhtä aikaa.” Työ on tulevaisuudessa vielä voimakkaammin yrittäjämäistä, verkottunutta ja vaihtelevaa. Työtä tehdään missä vain ja milloin…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Luontomatkailu

Kaupungistumisen käännekohtana pidetään vuotta 2008 jolloin maailmassa asui enemmän ihmisiä kaupungeissa kuin maaseudulla. Joidenkin arvioiden mukaan vuonna 2030 asuu 70% maailman ihmisistä kaupungeissa. Tämän huomattavan elinympäristömuutoksen vastakohdaksi nähdään luontomatkailun voimakas kasvu. Varsinkin kansainvälinen matkailija kaipaa…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Hyvinvointi

Wellness ja Mindfulness on niin nykypäivän isoimmat trendit. Hyvinvointikäsitys on muovautunut passiivisesta hemmottelusta aktiiviseen ja kokonaisvaltaiseen terveyden, henkisen hyvinvoinnin ja kauneuden ylläpitoon. Isot ikäluokat tavoittelevat terveyden ja kunnon ylläpitämistä. Nuoremmat ikäluokat sen sijaan hakevat intensiiviselle…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Uniikit elämykset

Matkailualalla uniikkien ja elämyksellisten majoitusvaihtoehtojen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina hurjasti. The groundbreaking Formula Of Viagra will let you step up your game and beat your odds with compromised erectile function sooner than you have…

Lue lisää

Kävelykeskusta

Molto più soddisfacente e priva di defaillance, i pazienti con Problemi Di Fegato o gravi problemi renali devono iniziare il trattamento con una dose di 25 mg. Se vi piaciono le novità o il conforto,…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla

Makrotrendit maailmalla Nykyinen palveluverkko on hyvin voimakkaasti autoilulähtöinen. Liikenne tulee tulevaisuudessa muuttumaan pois yksityisliikenteestä ja pikemminkin joukko- ja kevytliikenne perusteiseksi. Ydinpalveluiden olisi hyvä sijoittua jatkuvaksi ja helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Intuitiivinen liikkuminen pidentää aikaa jonka käyttäjä…

Lue lisää

Himos vuonna 2035 visiotyöpajan tulokset

Marraskuussa 2017 järjestetyssä visiotyöpajassa rasteilla annettiin tehtäväksi pohtia Himoksen alueen tulevaisuuden matkailijoita, majoituskapasiteettia, liikkumista ja saavutettavuutta sekä tulevaisuuden palvelutarjontaa. Visiotyöpajassa nousi erityisesti esiin Himoksen kehittäminen luonto- ja aktiviteettimatkailukohteena. RASTI I. HIMOKSEN IMAGO JA MARKKINOINTI Nordic…

Lue lisää

Visiotyöpajan jälkeisiä ajatuksia Himoksen kehittämisestä

Tekijä: Sweco Ympäristö Oy Are patients reassessed while waiting for physician assessment, first generic version of Tadalafil approved by FDA. These regions don’t even support topmeds2uk.com general physicians, women are at higher risk of health…

Lue lisää

Himoksen alueen kansainvälinen kysyntä – Keski-Euroopan näkökulmasta

Toteutimme markkinakatsauksen Himoksen alueen kansainvälisen matkailun nykytilaan liittyen ja kartoitimme saksankielisen Keski-Euroopan matkanjärjestäjien näkemyksiä alueen potentiaalista. Saksalaiset voisivat olla myös Himoksen alueelle potentiaalinen kohderyhmä tulevaisuudessa, sillä saksalaiset ovat Suomelle kolmas tärkein kv markkina. Saksan markkina…

Lue lisää

Himoksen visiotyöpaja

Keskiviikkona 22.11.2017 kokoonnuimme Himoksen kokouskeskus Koululle pitämään Himos Master Plan visiotyöpajaa alueen yrittäjille, Jämsän kaupungin Master Plan työryhmälle sekä kaupungin päättäjille. Kahden ja puolen tunnin työpaja järjestettiin saman sisältöisenä aamulla sekä iltapäivällä. Työpajassa esiteltiin Himos Master Planin…

Lue lisää

5. Strategiset valinnat – Himos Master Plan 2035

Lue lisää

Himoksen tulevaisuuskuvat 2035 – IV. UUSI ASUMISEN KONSEPTI

IV. UUSI ASUMISEN KONSEPTI Vetovoimatekijät: Pysyväasuminen ja vuokra-asuminen II-asunto Etätyökeskus Koulu ja päiväkotipalvelut Yhteisöllisyys Kaikki välttämättömät arjen peruspalvelut lähellä Työ – vapaa-aika balanssi Palvelut: Oppimista tukevat palvelut työtä edistävät konsulttipalvelut Peruspalvelut arjen pyörittämiseen Työ- ja…

Lue lisää