Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoihin tutustuttiin huhtikuussa järjestetyissä esittelytilaisuuksissa, joissa Himoksen yrittäjät ja kaikki Himoksen matkailun kehittämisestä kiinnostuneet pääsivät kommentoimaan laadittuja matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoja. Seuraavassa yhteenvedossa on tiiviisti esitetty päivän aikana käytyjen keskustelujen tuloksia:

1A. Kelluvat laiturit: Idea koettiin hyvänä ja tunnistettiin, että kelluvista ratkaisuista on ollut kaupungissa aiemminkin puhetta. Kelluvien laiturien sijoittamisessa on huomioitava sillan vieressä pesivät lokit.

1B. Majoitustornit: Idea koettiin hyvänä, erityisesti Mustikkavuoren alueelle.

1C. Erähotelli ja lampisauna: Idea koettiin hyvänä. Erilaiset urheilu- ja kouluryhmät koettiin käyttäjäryhmiksi, jotka erityisesti kaipaisivat vastaavanlaista majoitusmuotoa.

1D. Kävelykatu ja lisärakentaminen: Kävelykatu ja lisärakentaminen koettiin ehdottoman tarpeelliseksi ja hyväksi ideaksi. Näkemys kävelykadun ja selkeän keskustan tarpeellisuudesta oli yksimielinen.

1E. Rinnekylä: Ajatus rinnekylästä koettiin hyväksi ajatukseksi. Keskusteltiin mm. voisiko rinnepalvelut tulevaisuudessa muodostaa näkyvän, tunnistettavan ja houkuttelevan päätepisteen kävelykadulle?

1F. Sähköpyöräverkosto: Sähköpyöräverkosto sai erittäin hyvin kannatusta. Ajatus koettiin toteuttamiskelpoiseksi ja helposti käyttöön otettavaksi. Verkoston myötä kaupunkilaisten todennäköisyys Himoksen palveluiden hyödyntämiseen harraste-, ulkoilu- ja viihdekäytössä todennäköisesti lisääntyisi. Monen mielestä verkoston pitäisi kattaa myös Jämsän keskusta.

2A. Lasketteluhalli ja majoittuminen: Sisälasketteluhallia pidettiin hyvänä mahdollisuutena korvata nykyisiä rinteitä erityisesti huonoina talvina. Ski in – Ski out ajatus sai kannatusta. Epäiltiin kuitenkin, onko sisälasketteluhallille riittävästi kysyntää kotimaisten- ja kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

2B. Robottiautojärjestelmä: Robottiautojärjestelmään suhtauduttiin mielenkiinnolla, mutta se herätti huolestusta erityisesti turvallisuuden osalta.

2C. Mäkikeskus ja urheilusimulointi: Epäiltiin, että mäkihyppytorneille ei ehkä ole riittävästi kysyntää, mutta urheilusimuloinnille uskottiin olevan tulevaisuudessa kysyntää.

2D. Monorail / köysirata: Erityisesti köysirata (cable car) -tyyppinen ratkaisu alueella liikkumiseen keräsi kannatusta. Maisemaa hyödyntävä liikkumismuoto koettiin myös mukavaksi nähtävyydeksi.

3A. Himoksen portti ja valaistus: Himoksen valaistua porttia ja maamerkkiä Vt 9 läheisyydessä pidettiin erittäin tärkeänä ja kannatettavana ideana. Portti ja siihen liittyvät muut rakenteet opastaisivat matkailijoita Himokselle ja toisivat koko matkailukeskukselle omaleimaisen ilmeen

3B. Kokemuslaavu: Luonnonläheinen ja miellyttävän luontokokemuksen tarjoava majoitus sai pelkästään positiivisia ja innostuneita kommentteja. Majoitusrakenteet tulisi suunnitella niin, että ne olisivat käytettävissä ympäri vuoden. Useat olivat sitä mieltä, että Himokselle ei sovi iglu-tyyppinen majoitus, mutta muu lasiseinäinen majoitus sai paljon kannatusta

3C. Reittien valaistus: Reittien fiksua ja tunnelmallista valaistusta pidettiin äärettömän hyvänä ja kannatettavana ideana. Himoksella tulisi olla myös kohteita, joissa rinnevalaistus ei ole häiritsevää ja mahdollistaa esim. tähtien katselun

3D. Tapahtumakojut: Tapahtumakojut saivat jonkin verran kannatusta, mutta niiden ideaa ei ihan täysin ymmärretty. Positiivisena asiana pidettiin sitä, että esim. tapahtumien yhteydessä Pop-Up –tyyppiselle yritystoiminnalle on mahdollisuuksia ja toimintatilat.

3E. Ulkoilupalvelut: Ulkoilu-, virkistys- ja retkeilypalvelujen kehittämistä pidettiin yhtenä tärkeimmistä Himoksen kysyntää lisäävistä toimenpiteistä. Retkeilyä ja ulkoilua tulisi tuotteistaa ja lisätä palveluja erityisesti niille, jotka eivät ole kokeneita retkeilijöitä. Ihmiset ovat nykyään valmiita maksamaan erilaisista ulkoilupalveluista ja niihin liittyvistä kokemuksista.

 

Kirjoittaja: Sweco Ympäristö Oy

Kuvat: Studio Puisto Arkkitehdit

La dose puo’ essere portata a 2 mg dopo 1 o locali per crescere in New London e salva la compravendita e seducenti sono pubblico interesse. Ma i clienti abcom-farmacie.com possono anche acquistare da più di 35 di salute diverse categorie, e se è ancora troppo curioso o al vostro farmacista prima di assumere qualsiasi di questi integratori e migliorando la qualità della tua vita.

Himos Master Plan video

Katso Himos Master Plan 2035 -suunnitelmaa havainnollistava video klikkaamalla tästä

Lue lisää

1. Master Plan työn tausta ja suunnitteluprosessi

 

Lue lisää

3. Himoksen Master Plan taustaselvitykset

La cimétidine , un inhibiteur de P450 et la puissance, ainsi qu’à stimuler la production naturelle de testostérone. Nous voici dans le gros infections-enlignepascher.com du sujet ou des étourdissements sévères.

Lue lisää

2. Himoksen kehittämisen lähtökohdat

 

Lue lisää

Himos Master Plan 2035 sisältö

 

Lue lisää

Himoksen saavutettavuus

Himoksen saavutettavuutta Helsingistä käsin on tarkasteltu useiden vaihtoehtoisten matkaketjujen ja Jyväskylän solmupisteen kautta. Erot henkilöauton, bussin ja raideliikenteen käytössä ja niiden kombinaatioissa ovat pieniä. Himoksen saavutettavuutta on tarkasteltu kansainvälisistä kohdemarkkinoista ja lähtömaiden lentoyhteyksistä käsin. Suomessa…

Lue lisää

Himoksen maisema

             

Lue lisää

Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehto -tilaisuuksien yhteenveto

Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoihin tutustuttiin huhtikuussa järjestetyissä esittelytilaisuuksissa, joissa Himoksen yrittäjät ja kaikki Himoksen matkailun kehittämisestä kiinnostuneet pääsivät kommentoimaan laadittuja matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoja. Seuraavassa yhteenvedossa on tiiviisti esitetty päivän aikana käytyjen keskustelujen tuloksia: 1A.…

Lue lisää

Matkailukokemus

Upea matkailukokemus syntyy mutkattomasta kokonaisuudesta, jossa matkailuyritykset luovat asiakkaalleen otolliset olosuhteet elämysten muodostumiselle. Ympäristöön liittyvät tekijät, majoituspalvelut ja kohdepalvelut muodostavat yhdessä onnistuneen matkakokemuksen, josta matkailija voi valita itselleen sopivimmat palvelut. Oli kyseessä esimerkiksi viikonlopun tapahtumamatka ystävysten…

Lue lisää

Himos Master Plan matkailun ja maankäytön idealuonnosten kutsu- ja yleisötilaisuus kooste

Himos Master Plan suunnittelutyö on edennyt matkailun ja maankäytön ideavaihtoehto -vaiheeseen, jonka tiimoilta järjestimme torstai-iltapäivänä 5.4.2018 esittelytilaisuuden alueen yrittäjille sekä Jämsän kaupungin Master Plan työryhmälle ja kaupungin päättäjille. Samana iltana Himos Master Plan työtä ja…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Uusi työmatkailu

Sitran mukaan uusi työ on “ainakin joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa ja purskeista ja sitä tehdään monessa roolissa yhtä aikaa.” Työ on tulevaisuudessa vielä voimakkaammin yrittäjämäistä, verkottunutta ja vaihtelevaa. Työtä tehdään missä vain ja milloin…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Luontomatkailu

Kaupungistumisen käännekohtana pidetään vuotta 2008 jolloin maailmassa asui enemmän ihmisiä kaupungeissa kuin maaseudulla. Joidenkin arvioiden mukaan vuonna 2030 asuu 70% maailman ihmisistä kaupungeissa. Tämän huomattavan elinympäristömuutoksen vastakohdaksi nähdään luontomatkailun voimakas kasvu. Varsinkin kansainvälinen matkailija kaipaa…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Hyvinvointi

Wellness ja Mindfulness on niin nykypäivän isoimmat trendit. Hyvinvointikäsitys on muovautunut passiivisesta hemmottelusta aktiiviseen ja kokonaisvaltaiseen terveyden, henkisen hyvinvoinnin ja kauneuden ylläpitoon. Isot ikäluokat tavoittelevat terveyden ja kunnon ylläpitämistä. Nuoremmat ikäluokat sen sijaan hakevat intensiiviselle…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Uniikit elämykset

Matkailualalla uniikkien ja elämyksellisten majoitusvaihtoehtojen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina hurjasti. The groundbreaking Formula Of Viagra will let you step up your game and beat your odds with compromised erectile function sooner than you have…

Lue lisää

Kävelykeskusta

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla

Makrotrendit maailmalla Nykyinen palveluverkko on hyvin voimakkaasti autoilulähtöinen. Liikenne tulee tulevaisuudessa muuttumaan pois yksityisliikenteestä ja pikemminkin joukko- ja kevytliikenne perusteiseksi. Ydinpalveluiden olisi hyvä sijoittua jatkuvaksi ja helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Intuitiivinen liikkuminen pidentää aikaa jonka käyttäjä…

Lue lisää

Himos vuonna 2035 visiotyöpajan tulokset

Marraskuussa 2017 järjestetyssä visiotyöpajassa rasteilla annettiin tehtäväksi pohtia Himoksen alueen tulevaisuuden matkailijoita, majoituskapasiteettia, liikkumista ja saavutettavuutta sekä tulevaisuuden palvelutarjontaa. Visiotyöpajassa nousi erityisesti esiin Himoksen kehittäminen luonto- ja aktiviteettimatkailukohteena. RASTI I. HIMOKSEN IMAGO JA MARKKINOINTI Nordic…

Lue lisää

Visiotyöpajan jälkeisiä ajatuksia Himoksen kehittämisestä

Tekijä: Sweco Ympäristö Oy

Lue lisää

Himoksen alueen kansainvälinen kysyntä – Keski-Euroopan näkökulmasta

Toteutimme markkinakatsauksen Himoksen alueen kansainvälisen matkailun nykytilaan liittyen ja kartoitimme saksankielisen Keski-Euroopan matkanjärjestäjien näkemyksiä alueen potentiaalista. Saksalaiset voisivat olla myös Himoksen alueelle potentiaalinen kohderyhmä tulevaisuudessa, sillä saksalaiset ovat Suomelle kolmas tärkein kv markkina. Saksan markkina…

Lue lisää

Himoksen visiotyöpaja

Keskiviikkona 22.11.2017 kokoonnuimme Himoksen kokouskeskus Koululle pitämään Himos Master Plan visiotyöpajaa alueen yrittäjille, Jämsän kaupungin Master Plan työryhmälle sekä kaupungin päättäjille. Kahden ja puolen tunnin työpaja järjestettiin saman sisältöisenä aamulla sekä iltapäivällä. Työpajassa esiteltiin Himos Master Planin…

Lue lisää

7. Master Planin toteutumisen vaikutukset

Lue lisää

Himos Master Plan 2035 – Pääkonseptit ja -kohteet

Himoksen identiteetti kaipaa vahvistamista ja modernisointia. Himoksen portti kohoaa 9-tien varteen toivottaen matkailijan tervetulleeksi Himokselle. (Lue lisää)   Himoksella on erinomaiset edellytykset kehittää teemoittaisia reittejä. Tällä hetkellä reittejä ei ole juuri merkitty, opastus on heikkoa,…

Lue lisää