Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoihin tutustuttiin huhtikuussa järjestetyissä esittelytilaisuuksissa, joissa Himoksen yrittäjät ja kaikki Himoksen matkailun kehittämisestä kiinnostuneet pääsivät kommentoimaan laadittuja matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoja. Seuraavassa yhteenvedossa on tiiviisti esitetty päivän aikana käytyjen keskustelujen tuloksia:

1A. Kelluvat laiturit: Idea koettiin hyvänä ja tunnistettiin, että kelluvista ratkaisuista on ollut kaupungissa aiemminkin puhetta. Kelluvien laiturien sijoittamisessa on huomioitava sillan vieressä pesivät lokit.

1B. Majoitustornit: Idea koettiin hyvänä, erityisesti Mustikkavuoren alueelle.

1C. Erähotelli ja lampisauna: Idea koettiin hyvänä. Erilaiset urheilu- ja kouluryhmät koettiin käyttäjäryhmiksi, jotka erityisesti kaipaisivat vastaavanlaista majoitusmuotoa.

1D. Kävelykatu ja lisärakentaminen: Kävelykatu ja lisärakentaminen koettiin ehdottoman tarpeelliseksi ja hyväksi ideaksi. Näkemys kävelykadun ja selkeän keskustan tarpeellisuudesta oli yksimielinen.

1E. Rinnekylä: Ajatus rinnekylästä koettiin hyväksi ajatukseksi. Keskusteltiin mm. voisiko rinnepalvelut tulevaisuudessa muodostaa näkyvän, tunnistettavan ja houkuttelevan päätepisteen kävelykadulle?

1F. Sähköpyöräverkosto: Sähköpyöräverkosto sai erittäin hyvin kannatusta. Ajatus koettiin toteuttamiskelpoiseksi ja helposti käyttöön otettavaksi. Verkoston myötä kaupunkilaisten todennäköisyys Himoksen palveluiden hyödyntämiseen harraste-, ulkoilu- ja viihdekäytössä todennäköisesti lisääntyisi. Monen mielestä verkoston pitäisi kattaa myös Jämsän keskusta.

2A. Lasketteluhalli ja majoittuminen: Sisälasketteluhallia pidettiin hyvänä mahdollisuutena korvata nykyisiä rinteitä erityisesti huonoina talvina. Ski in – Ski out ajatus sai kannatusta. Epäiltiin kuitenkin, onko sisälasketteluhallille riittävästi kysyntää kotimaisten- ja kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

2B. Robottiautojärjestelmä: Robottiautojärjestelmään suhtauduttiin mielenkiinnolla, mutta se herätti huolestusta erityisesti turvallisuuden osalta.

2C. Mäkikeskus ja urheilusimulointi: Epäiltiin, että mäkihyppytorneille ei ehkä ole riittävästi kysyntää, mutta urheilusimuloinnille uskottiin olevan tulevaisuudessa kysyntää.

2D. Monorail / köysirata: Erityisesti köysirata (cable car) -tyyppinen ratkaisu alueella liikkumiseen keräsi kannatusta. Maisemaa hyödyntävä liikkumismuoto koettiin myös mukavaksi nähtävyydeksi.

3A. Himoksen portti ja valaistus: Himoksen valaistua porttia ja maamerkkiä Vt 9 läheisyydessä pidettiin erittäin tärkeänä ja kannatettavana ideana. Portti ja siihen liittyvät muut rakenteet opastaisivat matkailijoita Himokselle ja toisivat koko matkailukeskukselle omaleimaisen ilmeen

3B. Kokemuslaavu: Luonnonläheinen ja miellyttävän luontokokemuksen tarjoava majoitus sai pelkästään positiivisia ja innostuneita kommentteja. Majoitusrakenteet tulisi suunnitella niin, että ne olisivat käytettävissä ympäri vuoden. Useat olivat sitä mieltä, että Himokselle ei sovi iglu-tyyppinen majoitus, mutta muu lasiseinäinen majoitus sai paljon kannatusta

3C. Reittien valaistus: Reittien fiksua ja tunnelmallista valaistusta pidettiin äärettömän hyvänä ja kannatettavana ideana. Himoksella tulisi olla myös kohteita, joissa rinnevalaistus ei ole häiritsevää ja mahdollistaa esim. tähtien katselun

3D. Tapahtumakojut: Tapahtumakojut saivat jonkin verran kannatusta, mutta niiden ideaa ei ihan täysin ymmärretty. Positiivisena asiana pidettiin sitä, että esim. tapahtumien yhteydessä Pop-Up –tyyppiselle yritystoiminnalle on mahdollisuuksia ja toimintatilat.

3E. Ulkoilupalvelut: Ulkoilu-, virkistys- ja retkeilypalvelujen kehittämistä pidettiin yhtenä tärkeimmistä Himoksen kysyntää lisäävistä toimenpiteistä. Retkeilyä ja ulkoilua tulisi tuotteistaa ja lisätä palveluja erityisesti niille, jotka eivät ole kokeneita retkeilijöitä. Ihmiset ovat nykyään valmiita maksamaan erilaisista ulkoilupalveluista ja niihin liittyvistä kokemuksista.

 

Kirjoittaja: Sweco Ympäristö Oy

Kuvat: Studio Puisto Arkkitehdit

Makrotrendit maailmalla

Makrotrendit maailmalla Nykyinen palveluverkko on hyvin voimakkaasti autoilulähtöinen. Liikenne tulee tulevaisuudessa muuttumaan pois yksityisliikenteestä ja pikemminkin joukko- ja kevytliikenne perusteiseksi. Ydinpalveluiden olisi hyvä sijoittua jatkuvaksi ja helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Intuitiivinen liikkuminen pidentää aikaa jonka käyttäjä…

Lue lisää

Himos vuonna 2035 visiotyöpajan tulokset

Marraskuussa 2017 järjestetyssä visiotyöpajassa rasteilla annettiin tehtäväksi pohtia Himoksen alueen tulevaisuuden matkailijoita, majoituskapasiteettia, liikkumista ja saavutettavuutta sekä tulevaisuuden palvelutarjontaa. Visiotyöpajassa nousi erityisesti esiin Himoksen kehittäminen luonto- ja aktiviteettimatkailukohteena. RASTI I. HIMOKSEN IMAGO JA MARKKINOINTI Nordic…

Lue lisää