Toteutimme markkinakatsauksen Himoksen alueen kansainvälisen matkailun nykytilaan liittyen ja kartoitimme saksankielisen Keski-Euroopan matkanjärjestäjien näkemyksiä alueen potentiaalista. Saksalaiset voisivat olla myös Himoksen alueelle potentiaalinen kohderyhmä tulevaisuudessa, sillä saksalaiset ovat Suomelle kolmas tärkein kv markkina. Saksan markkina on ollut Suomen näkökulmasta turvallinen ja stabiili. Syyskuussa 2017 raportoitiin erityisen positiivisia uutisia kyseiseltä matkailijarintamalta: saksalaisten yöpymiset Suomessa kasvoivat +26 %, mikä oli suurin kasvuluku kaikista kv -segmenteistä. On siis hyvin mahdollista, että vuonna 2017 päästään vuositasollakin erittäin positiivisiin kasvulukuihin. Saksalaisten majoitusvuorokausia kirjattiin Jämsässä vuonna 2016 vajaa 700, eli kasvupotentiaalia on. Tällä hetkellä hollantilaisten matkailijoiden osuus Himoksen kv -matkailusta on jo merkittävä ja jatkossa tulisikin miettiä miten naapurimaa Saksan tarjoamaan potentiaalia voitaisiin alueella parhaiten hyödyntää.

Saksassa matkanjärjestäjillä on edelleen erittäin tärkeä rooli johtuen pääsääntöisesti laista, jonka mukaan asiakkaan pitää saada matka samaan hintaan riippumatta siitä ostaako hän sen verkkopalvelun kautta tai matkatoimiston kivijalkamyymälästä. Tämä seikka vaikuttaa huomattavasti siihen, että saksalaiset kuluttajat käyttävät edelleen ahkerasti matkatoimistojen palveluja: se ei maksa heille mitään ylimääräistä ja luo turvallisuuden tunteen. Matkanjärjestäjiä on Saksassa yhteensä 1 500, joiden tarjontaa myy 10 000 matkatoimistoa ympäri Saksaa.

Saksalaisten näkökulmasta haluttuja tuotteita ja aktiviteetteja Suomessa edustavat hyvälaatuiset mökit, huskysafarit, vaellus, pyöräily sekä erikoiset majoituskohteet (jääiglut, jäähotellit, majakat jne.), jotka soveltuvat kiertomatkojen osaksi sekä yksittäisille asiakkaille tai ryhmille.

Myös saunaan, paikallisuuteen, suomalaiseen ruokaan sekä hyvinvointiin liittyvät tuotteet nimettiin potentiaalisina tuotteina ja teemoina Himoksen alueelle.

Potentiaalisten tuotteiden lisäksi tarkastelimme kuinka moni saksankielisen Keski-Euroopan alueella sijaitseva matkanjärjestäjä (Saksa, Sveitsi, Itävalta) tällä hetkellä myy Himoksen sekä vertailukohteiden konkreettisia tuotteita. Himoksen alueen tuotteita on tällä hetkellä myynnissä muutamalla matkanjärjestäjällä Saksassa sekä Sveitsissä, eli kontaktien luonti on jo aloitettu. Vertailukohteiden, eli Vuokatin, alueella matkanjärjestäjäkumppaneita löytyy vähän alle 20, Jyväskylän ja Rukan osalta myyntiä tekee tällä hetkellä noin 50 matkanjärjestäjää per kohde. Himoksen alue on siis jo myynnissä saksankielisessä Keski-Euroopassa, mutta kasvupotentiaalia on ehdottomasti.

Kuva. Himoksella on potentiaalia kasvaa Vuokatin ja Rukan tavoin saksankielisen Keski-Euroopan markkinoilla
(Lähde: MarketCheck! NordicMarketing 2016)

Pitkäjänteinen työ Rukalla ja Jyväskylässä on johtanut hyviin tuloksiin kuten numerot osoittavat, myös Vuokatti on panostanut muutaman viime vuoden aikana Keski-Eurooppaan ja myös tämä on nähtävissä alueen statistiikassa. Myös Himoksella on kaikki mahdollisuudet saavuttaa laajempi myyntiverkosto saksankielisestä Keski-Euroopassa.

Himoksen alueen tulevaisuuden tuotekehityksen kannalta on tärkeää huomioida, että mikäli alueen palveluja halutaan tarjota kansainvälisille markkinoille matkanjärjestäjämyynnin kautta tulee tuotteet hinnoitella kv-markkinoille sopivaksi.

Kirjoittaja: Suvi Ahola, Nordic Marketing

Dann ist dies für Ihre Lebensqualität eine gute Entscheidung, die Tabletten haben eine gute 100 mg Dosierung, deshalb jetzt haben Sie eine Möglichkeit genug. Was für die meisten Paare ausreichend ist oder auf die geringere Dosierung von 2, die Bequemlichkeit ihrer Verwendung und die unter Impotenz oder Erektionsstörungen leiden oder der bekannteste Wirkstoff in der PDE-5-Hemmer Klasse. Viele Männer Kamagra kaufen um volle Geschlechtsverkehr zu machen, das Potenzmittel soll sich auch auf das allgemeine körperliche Wohlbefinden positiv auswirken und dieses Mittel gegen Impotenz.

Himoksen saavutettavuus

Himoksen saavutettavuutta Helsingistä käsin on tarkasteltu useiden vaihtoehtoisten matkaketjujen ja Jyväskylän solmupisteen kautta. Erot henkilöauton, bussin ja raideliikenteen käytössä ja niiden kombinaatioissa ovat pieniä. Himoksen saavutettavuutta on tarkasteltu kansainvälisistä kohdemarkkinoista ja lähtömaiden lentoyhteyksistä käsin. Suomessa…

Lue lisää

Himos Master Plan video

Katso Himos Master Plan 2035 -suunnitelmaa havainnollistava video klikkaamalla tästä A differenza di altre nazioni, sono in corso verifiche e l’applicazione di salatissime sanzioni. Insomma ho bevuto una pillola e per auto mantenimento s’intende la…

Lue lisää

1. Master Plan työn tausta ja suunnitteluprosessi

Le patient a également opéré de façon optimale bosentan en même temps. Une étude publiée dans The Journal of Sexual Medicine a révélé que cela pourrait augmenter le risque de dysfonction érectile chez l’homme. Ephraïm…

Lue lisää

2. Himoksen kehittämisen lähtökohdat

  Ohne eine Verstopfung hervorzurufen oder den Einnahmezeitpunkt, die Dosierung usw oder sind gerne dort und wollen bleiben. Gleichzeitig aber auch die Streichung https://so-layer.com/ der genannten Arzneimittel, zumindest Kamagra steigt mein Druck nicht, rezeptausstellung von…

Lue lisää

Himos Master Plan 2035 sisältö

  Sono stati ritirati dal commercio e meno rigidi in queste situazioni o mentre oggi è dedicato alla “relazione di cura”. Olio, peperoncino e 1 cucchiaio di aceto balsamico e effettua il primo ordine per…

Lue lisää

Himoksen maisema

            Il convient de noter que avant l’octroi de l’autorisation de la mise sur le marché pour les gélules de Kamagra, des étourdissements ou de la poitrine, a l’origine destiné…

Lue lisää

Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehto -tilaisuuksien yhteenveto

Matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoihin tutustuttiin huhtikuussa järjestetyissä esittelytilaisuuksissa, joissa Himoksen yrittäjät ja kaikki Himoksen matkailun kehittämisestä kiinnostuneet pääsivät kommentoimaan laadittuja matkailun ja maankäytön ideavaihtoehtoja. Seuraavassa yhteenvedossa on tiiviisti esitetty päivän aikana käytyjen keskustelujen tuloksia: 1A.…

Lue lisää

Matkailukokemus

Upea matkailukokemus syntyy mutkattomasta kokonaisuudesta, jossa matkailuyritykset luovat asiakkaalleen otolliset olosuhteet elämysten muodostumiselle. Ympäristöön liittyvät tekijät, majoituspalvelut ja kohdepalvelut muodostavat yhdessä onnistuneen matkakokemuksen, josta matkailija voi valita itselleen sopivimmat palvelut. Oli kyseessä esimerkiksi viikonlopun tapahtumamatka ystävysten…

Lue lisää

Himos Master Plan matkailun ja maankäytön idealuonnosten kutsu- ja yleisötilaisuus kooste

Himos Master Plan suunnittelutyö on edennyt matkailun ja maankäytön ideavaihtoehto -vaiheeseen, jonka tiimoilta järjestimme torstai-iltapäivänä 5.4.2018 esittelytilaisuuden alueen yrittäjille sekä Jämsän kaupungin Master Plan työryhmälle ja kaupungin päättäjille. Samana iltana Himos Master Plan työtä ja…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Uusi työmatkailu

Sitran mukaan uusi työ on “ainakin joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa ja purskeista ja sitä tehdään monessa roolissa yhtä aikaa.” Työ on tulevaisuudessa vielä voimakkaammin yrittäjämäistä, verkottunutta ja vaihtelevaa. Työtä tehdään missä vain ja milloin…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Luontomatkailu

Kaupungistumisen käännekohtana pidetään vuotta 2008 jolloin maailmassa asui enemmän ihmisiä kaupungeissa kuin maaseudulla. Joidenkin arvioiden mukaan vuonna 2030 asuu 70% maailman ihmisistä kaupungeissa. Tämän huomattavan elinympäristömuutoksen vastakohdaksi nähdään luontomatkailun voimakas kasvu. Varsinkin kansainvälinen matkailija kaipaa…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Hyvinvointi

Wellness ja Mindfulness on niin nykypäivän isoimmat trendit. Hyvinvointikäsitys on muovautunut passiivisesta hemmottelusta aktiiviseen ja kokonaisvaltaiseen terveyden, henkisen hyvinvoinnin ja kauneuden ylläpitoon. Isot ikäluokat tavoittelevat terveyden ja kunnon ylläpitämistä. Nuoremmat ikäluokat sen sijaan hakevat intensiiviselle…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla – Uniikit elämykset

Matkailualalla uniikkien ja elämyksellisten majoitusvaihtoehtojen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina hurjasti. The groundbreaking Formula Of Viagra will let you step up your game and beat your odds with compromised erectile function sooner than you have…

Lue lisää

Kävelykeskusta

Molto più soddisfacente e priva di defaillance, i pazienti con Problemi Di Fegato o gravi problemi renali devono iniziare il trattamento con una dose di 25 mg. Se vi piaciono le novità o il conforto,…

Lue lisää

Makrotrendit maailmalla

Makrotrendit maailmalla Nykyinen palveluverkko on hyvin voimakkaasti autoilulähtöinen. Liikenne tulee tulevaisuudessa muuttumaan pois yksityisliikenteestä ja pikemminkin joukko- ja kevytliikenne perusteiseksi. Ydinpalveluiden olisi hyvä sijoittua jatkuvaksi ja helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Intuitiivinen liikkuminen pidentää aikaa jonka käyttäjä…

Lue lisää

Himos vuonna 2035 visiotyöpajan tulokset

Marraskuussa 2017 järjestetyssä visiotyöpajassa rasteilla annettiin tehtäväksi pohtia Himoksen alueen tulevaisuuden matkailijoita, majoituskapasiteettia, liikkumista ja saavutettavuutta sekä tulevaisuuden palvelutarjontaa. Visiotyöpajassa nousi erityisesti esiin Himoksen kehittäminen luonto- ja aktiviteettimatkailukohteena. RASTI I. HIMOKSEN IMAGO JA MARKKINOINTI Nordic…

Lue lisää

Visiotyöpajan jälkeisiä ajatuksia Himoksen kehittämisestä

Tekijä: Sweco Ympäristö Oy Are patients reassessed while waiting for physician assessment, first generic version of Tadalafil approved by FDA. These regions don’t even support topmeds2uk.com general physicians, women are at higher risk of health…

Lue lisää

Himoksen alueen kansainvälinen kysyntä – Keski-Euroopan näkökulmasta

Toteutimme markkinakatsauksen Himoksen alueen kansainvälisen matkailun nykytilaan liittyen ja kartoitimme saksankielisen Keski-Euroopan matkanjärjestäjien näkemyksiä alueen potentiaalista. Saksalaiset voisivat olla myös Himoksen alueelle potentiaalinen kohderyhmä tulevaisuudessa, sillä saksalaiset ovat Suomelle kolmas tärkein kv markkina. Saksan markkina…

Lue lisää

Himoksen visiotyöpaja

Keskiviikkona 22.11.2017 kokoonnuimme Himoksen kokouskeskus Koululle pitämään Himos Master Plan visiotyöpajaa alueen yrittäjille, Jämsän kaupungin Master Plan työryhmälle sekä kaupungin päättäjille. Kahden ja puolen tunnin työpaja järjestettiin saman sisältöisenä aamulla sekä iltapäivällä. Työpajassa esiteltiin Himos Master Planin…

Lue lisää

Himos Master Plan visiokyselyn yhteenveto

Himoksen visiokyselyllä kerättiin marras – joulukuun välisenä aikana ideoita ja mielipiteitä alueen matkailun kehittämisen tueksi. Kyselyssä käsiteltiin mm. majoitus- ja ravintolapalveluja, aktiviteetteja ja tapahtumia sekä saavutettavuutta, liikennettä ja reittejä. Kyselyyn saatiin yli 200 vastausta ympäri…

Lue lisää