Toteutimme markkinakatsauksen Himoksen alueen kansainvälisen matkailun nykytilaan liittyen ja kartoitimme saksankielisen Keski-Euroopan matkanjärjestäjien näkemyksiä alueen potentiaalista. Saksalaiset voisivat olla myös Himoksen alueelle potentiaalinen kohderyhmä tulevaisuudessa, sillä saksalaiset ovat Suomelle kolmas tärkein kv markkina. Saksan markkina on ollut Suomen näkökulmasta turvallinen ja stabiili. Syyskuussa 2017 raportoitiin erityisen positiivisia uutisia kyseiseltä matkailijarintamalta: saksalaisten yöpymiset Suomessa kasvoivat +26 %, mikä oli suurin kasvuluku kaikista kv -segmenteistä. On siis hyvin mahdollista, että vuonna 2017 päästään vuositasollakin erittäin positiivisiin kasvulukuihin. Saksalaisten majoitusvuorokausia kirjattiin Jämsässä vuonna 2016 vajaa 700, eli kasvupotentiaalia on. Tällä hetkellä hollantilaisten matkailijoiden osuus Himoksen kv -matkailusta on jo merkittävä ja jatkossa tulisikin miettiä miten naapurimaa Saksan tarjoamaan potentiaalia voitaisiin alueella parhaiten hyödyntää.

Saksassa matkanjärjestäjillä on edelleen erittäin tärkeä rooli johtuen pääsääntöisesti laista, jonka mukaan asiakkaan pitää saada matka samaan hintaan riippumatta siitä ostaako hän sen verkkopalvelun kautta tai matkatoimiston kivijalkamyymälästä. Tämä seikka vaikuttaa huomattavasti siihen, että saksalaiset kuluttajat käyttävät edelleen ahkerasti matkatoimistojen palveluja: se ei maksa heille mitään ylimääräistä ja luo turvallisuuden tunteen. Matkanjärjestäjiä on Saksassa yhteensä 1 500, joiden tarjontaa myy 10 000 matkatoimistoa ympäri Saksaa.

Saksalaisten näkökulmasta haluttuja tuotteita ja aktiviteetteja Suomessa edustavat hyvälaatuiset mökit, huskysafarit, vaellus, pyöräily sekä erikoiset majoituskohteet (jääiglut, jäähotellit, majakat jne.), jotka soveltuvat kiertomatkojen osaksi sekä yksittäisille asiakkaille tai ryhmille.

Myös saunaan, paikallisuuteen, suomalaiseen ruokaan sekä hyvinvointiin liittyvät tuotteet nimettiin potentiaalisina tuotteina ja teemoina Himoksen alueelle.

Potentiaalisten tuotteiden lisäksi tarkastelimme kuinka moni saksankielisen Keski-Euroopan alueella sijaitseva matkanjärjestäjä (Saksa, Sveitsi, Itävalta) tällä hetkellä myy Himoksen sekä vertailukohteiden konkreettisia tuotteita. Himoksen alueen tuotteita on tällä hetkellä myynnissä muutamalla matkanjärjestäjällä Saksassa sekä Sveitsissä, eli kontaktien luonti on jo aloitettu. Vertailukohteiden, eli Vuokatin, alueella matkanjärjestäjäkumppaneita löytyy vähän alle 20, Jyväskylän ja Rukan osalta myyntiä tekee tällä hetkellä noin 50 matkanjärjestäjää per kohde. Himoksen alue on siis jo myynnissä saksankielisessä Keski-Euroopassa, mutta kasvupotentiaalia on ehdottomasti.

Kuva. Himoksella on potentiaalia kasvaa Vuokatin ja Rukan tavoin saksankielisen Keski-Euroopan markkinoilla
(Lähde: MarketCheck! NordicMarketing 2016)

Pitkäjänteinen työ Rukalla ja Jyväskylässä on johtanut hyviin tuloksiin kuten numerot osoittavat, myös Vuokatti on panostanut muutaman viime vuoden aikana Keski-Eurooppaan ja myös tämä on nähtävissä alueen statistiikassa. Myös Himoksella on kaikki mahdollisuudet saavuttaa laajempi myyntiverkosto saksankielisestä Keski-Euroopassa.

Himoksen alueen tulevaisuuden tuotekehityksen kannalta on tärkeää huomioida, että mikäli alueen palveluja halutaan tarjota kansainvälisille markkinoille matkanjärjestäjämyynnin kautta tulee tuotteet hinnoitella kv-markkinoille sopivaksi.

Kirjoittaja: Suvi Ahola, Nordic Marketing

Saapuminen Himokselle – Himoksen portti

Lue lisää

Himoksen tulevaisuuskuvat 2035 – III. TAPAHTUMAMAAILMA

III. TAPAHTUMAMAAILMA Vetovoimatekijät: Suuret kansainväliset liikunta- ja kulttuuritapahtumat Erilainen toteutusympäristö Luonnon ja kulttuurin kokeminen tapahtumien yhteydessä Palvelut: Pääpaino tapahtumapalveluissa Tuotteistetut teematapahtumat palveluineen (urheilu, musiikki, ruoka jne.) Majoitus -> viipymä tapahtumien yhteydessä kokous- ja kongressipalvelut Massoille…

Lue lisää