II. WELLNESS & RECREATION PARK

Vetovoimatekijät:

  • Kiinnostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin
  • Puhdas luonto ja virkistysmahdollisuudet
  • Kestävä ja ekologinen toiminta
  • Hiljaisuus, pimeys, kylmyys ja erilaisuus
  • Vesi ja Päijänne
  • Kulttuuri (tarinat ja kulttuurihistoria)
  • Ympäristötaide
  • Saunamaailma

Palvelut:

  • Luontoon ja veteen liittyvät tuotteet
  • Lumi- ja jäätuotteet
  • Päijänteen vahva hyödyntäminen
  • Wellness-instituutti ja hyvinvointiin liittyvä tutkimus
  • Kokous- ja kongressipalvelut
  • Kulttuuripalvelut: peikkoteeman/tarinoiden säilyttäminen
  • Spa palvelut
  • Uniikit majoituspalvelut

Liikkuminen:

  • Helposti saavutettavissa kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Sujuva ja hyvinvointielämyksiä tarjoava matkaketju kohdemaasta Helsinki-Vantaalle ja edelleen Himokselle
  • Henkilöautoriippumattomuus
  • Kohteita yhdistävät ympärivuotiset reitit
  • Kävely-ympäristöt
  • Matkailupyöräjärjestelmä

Markkinat:

  • Asiakaskunnan voimakas kansainvälistyminen (Aasia, Venäjä, Keski-Eurooppa, uudet kohdealueet)
  • Yli 60 -vuotiaat hyvin maksavat ja laatutietoiset asiakkaat
  • Ilman lapsia matkustavat aikuiset
  • Yritykset
  • Vahva panostus hyvinvointi-imagoon

Riskit:

  • Kiinnostus hyvinvointikonsepteihin (invetorit, yhteistyötasot)
  • Kotimainen kysyntä?
  • Muiden toimintojen ja palvelujen ulos rajautuminen
  • Liiketoiminnallisesti kannattava konsepti?

Kirjoittaja: Sweco Ympäristö Oy

Kuvat: Shutterstock.com

Visiotyöpajan jälkeisiä ajatuksia Himoksen kehittämisestä

Tekijä: Sweco Ympäristö Oy

Lue lisää

Himoksen tulevaisuuskuvat 2035 – I. YEAR-ROUND ACTIVITY RESORT

I. YEAR-ROUND ACTIVITY RESORT Vetovoimatekijät: Ympärivuotisuus ja lumivarmuus Arktisuuden ja suomalaisuuden kokeminen Elämyksellisyys ja erilaisuuden kokeminen talvi/yötön yö Turvallisuus Uudet lajit Kestävä toimintamalli Palvelut: Kansainvälisesti vetovoimaisia kesä- ja talvimatkailuun liittyviä tuotteita ympäri vuoden Uusia teknologioita…

Lue lisää